Hlavní stránka

Bezpečnost při rally

19.03.2018, Ondřej Sýkora 

DIVÁCKÉ BEZPEČNOSTNÍ ČÍSLO

777 505 402

 

§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÝZELO KE ŠKODÝM NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU,
NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Nejvyšší soud v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 - Exkukz do justice) mimo jiné konstatoval, že:
„...v případě automobilové rally se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Zdroj: Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra ČR

 

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79

UPOZORNĚNÍ

Podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79 je mimo jiné pořadatelem sportovní akce pověřená osoba oprávněna zastavit vozidla, jejichž řidiči mají v úmyslu v rozporu s vydaným zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace vjet na místa, kde je akce pořádána. K takovému postupu je oprávněna osoba starší 18 let. Pověřená osoba musí mít při činnosti pověření u sebe. Na požádání je pověřená osoba povinna platným pověřením prokázat policistovi.

PROSÍM, DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ

Zdroj: Valasskarally.cz - Bezpečnostní informace

Vstup do administrace