Hlavní stránka

Svoz odpadů - uzavírka cesty

17.09.2019, Ondřej Sýkora 

Technické služby žádají občany Hájova bydlící v úseku od restaurace v centru směrem ke Kateřinicím a na kopci, aby nádoby na směsný komunální odpad nachystali k vývozu již ve čtvrtek 19.9.2019 v 6:00 hod. V pátek bude tento úsek z v důvodu asfaltování povrchu komunikace nedostupný. Děkujeme

Šlapeto

17.09.2019, Petra Kuchařová 

Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen

pořádá v neděli 29. září 2019 tradiční

Šlapeto

Sraz účastníků v 8:30 před pohostinstvím v Hájově.

Startovné bude přichystáno pro děti i dospělé.

Na hojnou účast se těší pořadatelé.

Úplná uzavírka silnice přes Hájov

16.09.2019, Ondřej Sýkora 

Ve dnech od čtvrtka 19.9. do soboty 21.9. bude probíhat afaltování konečného povrchu silnice přes Hájov. Práce budou probíhat ve dvou etapách, kdy pro každou etapu bude v příslušném úseku SILNICE UZAVŘENA PRO VEŠKEROU DOPRAVU. Pokud půjde vše podle plánu, tak budou práce probíhat pouze ve čtvrtek a v pátek.

Práce a uzavírky jsou rozděleny takto:

  • čtvrtek 19.9. - Hájovský rybník - potůčky (u Matoušů)
  • pátek 20.9. - Potůčky - D48
  • sobota 21.9. - rezerva

Prosíme občany zejména z přilehlých domů, aby s touto uzavírkou počítali.

Tradiční VINOBRANÍ

09.09.2019, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality) 

 

 

ČZS v Hájově pořádá v sobotu dne 21. září 2019 v kultur. středisku

tradiční

 

VINOBRANÍ

 

začátek v 19 hodin   ---   hudba METEORIT TRIO BAND   ---   sudová vína, domací tlačenka

vstupné 80Kč

 

Předprodej vstupenek proběhne v pondělí dne 16. září 2019

od 17h do 19h v místním Hostinci.

 

Na hojnou účast se těší zahrádkáři.

 

Prodej Tlačenky proběhne v sobotu dne 21. září 2019

od 9.00h ve Vinárně.

 

    Plakát otevři

O Hájovský pohár

02.09.2019, Ondřej Sýkora 

Osadní výbor a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá 10. ročník poharové soutěže v požárním útoku

O Hájovský pohár

která je zároveň zařazena do 15. ročníku Beskydské ligy.
Datum konáni je sobota 7.9.2019 pod obecním domem (areál výletiště) začátek je v 20:15.
Ostatní informace na stránce sdh.hajov.cz.

Otevřít pozvánku

Zápis z jednání OV

20.08.2019, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

 

Zápis č. 10 z jednání OV dne 12. 8. 2019

 

Výlukový jízdní řád

19.08.2019, Ondřej Sýkora 

Výluka a náhradní autobusová doprava

18.08.2019, Ondřej Sýkora 

 

Pouť

16.08.2019, Ondřej Sýkora 

Osadní výbor a KDU-ČSL Hájov si Vás dovolujÍ pozvat v sobotu 17. srpna 2019 na

HÁJOVSKOU POUŤ

od 16 hodin Mše svatá v hájovské kapli
od 17:30 do 20:30 hodin bude hrát cimbálová muzika

POŠTÁR


Během celého průběhu akce bude připraveno bohaté občerstvení

Vstup zdarma

Plakát

Uzavírka silnice pod mostem přes D48

01.08.2019, Ondřej Sýkora 

V tetrmínu od 09.08.2019 od 22:00 hod. do 11.08.2019 do 22:00 hod. proběhne z důvodu demolice druhé poloviny mostu úplná uzavírka cesty pod mostem přes D48. Nebude tedy možné se z Hájova dostat na obslužnou komunikaci směr Příbor a do Kateřinic. Objízdná trasa bude značena po obslužné komunikaci do Rychaltic, dále přes Fryčovice, Brušperk, Trnávku a Kateřinice.

Rekonstrukce cesty přes Hájov

01.08.2019, Ondřej Sýkora 

Dne 19. 8. 2019 bude zahájena rekonstrukce povrchu "hlavní cesty" přes Hájov od začátku obce u dálnice D48 až po hájovský rybník. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách, pro osobní dopravu bude zajištěn kyvadlový provoz v celé trase, pro nákladní a autobusovou dopravu bude průjezdná pouze část od hájovského rybníka po kulturní dům (možná bude prodlouženo až po zastávku u Matulů - bude upřesněno).

Hlavní část rekonstrukce a tím i hlavní dopravní omezení skončí dle harmonogramu 21.9., kdy od 19.9. do 21.9. bude probíhat pokládka asfaltu v celé šíři komunikace najednou. S tím bude spojena celková uzavírka celé komunikace pro veškerou dopravu. Zástupci firmy EUROVIA přislíbili, že se budou snažit rozdělit pokládku, a tedy i uzavírku, na 2 etapy: Rybník - hospoda a hospoda - D48.

V průběhu rekonstrukce dojde k odfrézování stávajícího povrchu a v některých místech k sanaci podkladních vrstev. Výjezdy z místních cest a od většiny domů budou průjezdné po celou dobu rekonstrukce. Výjezdy zasažené sanací podkladu (výkop do hloubky 75 cm) by měly být krátkodobě nedostupné, dle informace od zástupců firmy EUROVIA v délce 1-2 dny. S majiteli takto zasažených nemovitostí bude osobně jednáno přimo od zástupců firmy EUROVIA.

Náhradní autobusová doprava bude zajištěna, její podoba bude ještě upřesněna.

Tyto informace jsou předběžné a ještě může dojít k jejich změně.

Pro bližší informace nebo s dotazy se obracejte na mě (tel. 602 739 109)

 

Ondřej Sýkora

Zápis z jednání OV

31.07.2019, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

Zápis č. 7 z jednání OV dne 20. 5. 2019

Zápis č. 8 z jednání OV dne 24. 6. 2019

Zápis č. 9 z jednání OV dne 15. 7. 2019

 

Rekonstrukce silnice R48 Rybí – MÚK Rychaltice – aktuální informace

31.07.2019, Ondřej Sýkora 

Bližší informace na stránkách města

Letní večer

10.07.2019, Ondřej Sýkora 

 SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV
pořádá v sobotu 20. července 2019 na výletišti pod Obecním domem

LETNÍ VEČER

K poslechu a tanci hraje skupina KIWI

Zajištěno bohaté občerstvení

začátek ve 20:00     Vstupné 50 Kč

Pozvánka

Sociální průzkum

28.06.2019, Ondřej Sýkora 

Vážení občané části Hájov,

Dne 29.06. – 07.07.2019 bude probíhat na Hájově mezinárodní výzkumný program na téma sociální nerovnost. Výzkum ISSP 2019 je zaměřený na postoje a hodnoty. Zkušeností s diskriminací, pomáhá mapovat příčiny vzniku sociálních nerovností

Domácnosti jsou vybrány statistickou metodou náhodného výběru. Vaše účast bude mít zásadní vliv na kvalitu a vědeckou hodnotu tohoto šetření. Tazatel, který domácnost navštíví, bude mít u sebe průkazku společnosti SC&C, kterou se bude prokazovat.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o součinnost při vyplňování dotazníků.

Město Příbor

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace