Osadní výbor

11.03.2024, Radek Jurečka 

Plán práce OV 1.pol.2024

11.03.2024, Radek Jurečka 

Plán práce OV na 1.pol.2024 (Plan_prace_OV_Hajov_1._pol._2024_(1)_(1)_(1).docx)

Plán práce na 2. pol, 2023

04.07.2023, Radek Jurečka 

Plán práce OV na 2.pol. 2023 (Plan_prace_OV_Hajov_2._pol._2023.docx)

Plán práce OV 1.pol.2023

22.01.2023, Radek Jurečka 

Plán práce OV 1. pol. 2023 (Plan_prace_OV_Hajov_1._pol._2023_(1).docx)

Současný OV

21.10.2022, Ondřej Sýkora 

Byl jmenován na zasedání zastupitelů města dne 19. října 2022:

 • Jurečka Radek - předseda
 • Böhm Martin
 • Böhm Petr, Ing.
 • Kocourek Pavel
 • Pustějovský Josef
 • Sýkora Ondřej, Ing.
 • Šrámek Jaroslav

Kontakt na členy viz. stránka Osadní výbor - členové a kontakty

E-mail: Zaslat zprávu

 

Místo jednání: kancelář OV v Obecním domě čp. 87 na Hájově

Jednací řád

21.10.2022, Ondřej Sýkora 

 1. Osadní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích s kompetencemi schválenými na 2. zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2002.
 2. Osadní výbor se ke své činnosti schází především v řádných termínech stanovených v plánu práce.
 3. Řádné zasedání osadního výboru je veřejné - t. j. přístupné ostatním občanům.
 4. Řádná i mimořádná jednání svolává a řídí předseda OV nebo zástupce města.
 5. Člen OV je povinen zúčastňovat se schůzí osadního výboru.
 6. Přípravu jednání organizuje předseda osadního výboru.
 7. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas většina členů OV.
 8. Za zápis zodpovídá předseda OV, který zajistí předání zápisu z jednání na MěÚ a zveřejnění na místní Úřední desce do jednoho týdne.

Kompetence OV

17.04.2013, Ondřej Sýkora 

Dle § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je osadní výbor oprávněn:

 1. předkládat zastupitelstvu, radě a výborům obce návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
 2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
 3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce,
 4. dále ZM Příbora schválilo na svém 2. zasedání dne 19.12.2002 svěřit osadním výborům právo disponovat s finančními prostředky určenými rozpočtem města pro potřeby osadních výborů a organizací a složek působících v příslušné části obce.

Vstup do administrace