Liga žen

Karneval 2015

13.02.2015, Petra Kuchařová 

První únorovou sobotu pořádala Liga žen za podpory Osadního výboru tradiční karneval pro děti.

Začátek akce byl naplánován na 15 hodin, ale první návštěvníci dorazili do místního kulturního domu již kolem druhé hodiny odpoledne. Během hodiny se sál naplnil do posledního místečka a rej masek mohl začít.

Celým odpolednem provázely děti tři „kočičky“, které měly nachystány spoustu her a soutěží, do kterých se zapojily nejen děti, ale i jejich rodiče.

Po bohaté tombole a tradiční židličkové hře se unavené, ale spokojené děti postupně odebraly domů a doufáme, že stejně jako pořadatelé, se už těší na příští ročník karnevalu.

 

14.01.2014, Ondřej Sýkora 

Statut a organizace Ligy žen

 1. Liga žen je místní zájmovou skupinou.
 2. Není registrována jako právnická osoba ani není jmenovaným orgánem místní samosprávy.
 3. Ze své činnosti je zodpovědná Osadnímu výboru Hájov, jmenovanému zastupitelstvem města.
 4. Liga žen ke své činnosti užívá majetek, který je účetně evidován u města Příbora.
 5. Liga žen ke své činnosti využívá finančních prostředků:
     přidělených městem nebo Osadním výborem
     ze sponzorských darů
 6. Liga žen má evidovanou členskou základnu a tříčlenný výbor.
 7. Výbor jmenují a odvolávají evidovaní členové Ligy žen.
 8. Předsedkyni Ligy žen v její funkci potvrzuje Osadní výbor.
 9. Činnost Ligy žen se řídí schváleným plánem práce.
 10. O své činnosti a hospodaření předkládá Liga žen Osadnímu výboru výroční zprávu.

Historie a zaměření činnosti Ligy žen na Hájově

 1. Ustavující schůze Ligy žen se zúčastnilo 5. října 1997 19 žen.
 2. Předsedkyni byla zvolena paní Marcela Sýkorová.
 3. Místopředsedkyní Ligy žen byla zvolena paní B. Jalůvková a pokladníkem paní J. Prašivková.
 4. Od únoru roku 2014 je předsedkyní paní Petra Kuchařová,  místropředsedkyní paní Mirka Kabátová, pokladníkem paní Lucie Kuchařová.
 5. Byla dojednána neformální činnost Ligy žen v organizování volného času 
 6. žen a dětí v obci:
   cvičení žen
   návštěvy fit-centra
   zájezdy na bazén s dětmi
   pořádání Dne dětí
   pořádání dětského maškarního plesu a další činnost s dětmi

Plán činnosti Ligy žen v Hájově pro rok 2016

Leden Pomoc při organizování Obecního plesu
 
Únor Dětský maškarní ples 13.2.2016
 
Březen Večírek u příležitosti Mezinárodního dne žen, Velikonoční tvoření pro děti a rodiče
 
Duben Přednáška Phdr.Stanislavy Podžorné
 
Květen Škvaření vaječiny
 
Červen 4.6.2016 Dětský den
 
Září 24.9.2016 "Hájovské šlapeto"
 
Říjen Účast na organizování krmáše
 
Listopad Bowling, večeře
 
Prosinec Vánoční tvoření pro děti a rodiče
   Vstup do administrace