Mateřská škola

14.01.2014, Ondřej Sýkora 

Oficiální stránky školky

Fotky

Školka1 Školka2

Jak vypadá procházka dětí z mateřské školky v Hájově? Třeba zrovna takto:

"Hele, káně!" zaklonil Vítek zvědavě hlavu a podíval se na podzimní nebe vysoko nad sebou. Ostatní děti ho rychle následovaly. Uviděly dravce, který nad pestrobarevným houfem opsal ještě poslední kroužek a zmizel za kopce někam k Hukvaldům. Jakmile venku vykoukne podzimem zlenivělé slunce o trošku víc a paprsky polechtá rtuť teploměru, vyběhnou děti ven na školní zahradu. Jedni zažijí spoustu legrace, když o překot válí sudy z kopečka, druzí si zazávodí na okružní dráze a ostatní se rozprchnou po průlezkách a houpačkách.
A aby rodičům nebylo moc líto, že se jejich děti tak dobře baví, mají jednou za měsíc možnost pobavit se spolu s nimi. První odpoledne rodičů s dětmi proběhlo ve znamení stavby papírových větrníků. Děti nadšeně malovaly a stříhaly a maminky s tatínky potom veselé vybarvené větrníky sestavili. Tak, ať jim vane jen příznivý vítr.

Naďa Moyzesová
Rodič dítěte Soukromé MŠ na Hájově

Filosofie Mateřské školy Hájov "Moje školka"

   vychovat svébytnou, zdravě sebevědomou a samostatnou osobnost dítěte s rozvinutými vyššími city mravními a estetickými, se schopností aktivně se zapojit do dalšího vzdělávání a do života současné i budoucí společnosti.

cílevědomě směřovat k tomu, aby bylo dítě v naší mateřské škole maximálně šťastné a spokojené.

Nadstandardní aktivity naší školy:

 1. provoz školy od 6.00 do 18.00 hod. s možností individuální úpravy dle potřeb rodičů (po dohodě s ředitelkou školy). Prázdniny nonstop.
 2. seznamování dětí s ANGLIČTINOU formou hry a v průběhu celého dne (děti se naučí aktivně používat slovní zásobu v rozsahu 300 slovíček, fráze, hry, rýmovačky, písničky, tvořit jednoduché věty...).
  Ukázkové hodiny se zapojením rodičů tak, aby byli schopni svým dětem s cizím jazykem pomáhat i doma.
  učitelka: kvalifikovaný pedagog se státní jazykovou zkouškou z jazyka anglického.
 3. keramické, výtvarné tvoření v době pobytu dítěte ve školičce (vypalovací pec je součástí vybavení školy).
  učitelka: kvalifikovaný pedagog s dlouhodobou praxí v těchto tvořivě - estetických činnostech.
 4. "Zpívání pro radost" - v době pobytu dítěte ve školce.
  učitelka: kvalifikovaný pedagog ovládající hru na hudební nástroj - klavír, kytara, flétna.
 5. saunování (sauna je součástí vybavení školy) v době pobytu dítěte ve školičce - v rámci ozdravného programu.
 6. tělocvična (je součástí školy), k dispozici dítěti po celý den.
 7. pobyt v přírodě - vyplývá z prostředí, ve kterém je škola situována,dále speciálně upravená a vybavená zahrada školy.
 8. počítačové zázemí (5x PC) jako součást výchovných programů, přístup k internetu.
 9. adaptační režim, grafomotorika, logopedická prevence dle potřeby.
 10. týdenní speciální projekty
  • "africké bubnování" s mistrem bubnů
  • "léčíme zvířátka" s veterinární lékařkou
  • a mnoho dalších
 11. nadstandartní vybavení školy vyhovující současným hygienickým normám:
  • dětský nábytek pro námětové hry
  • oddechový koutek pro hry i soukromí dětí
  • kvalitní certifikované hračky a učební pomůcky
  • TV náčiní a nářadí, moderní vybavení zahrady (vč.velkého altánu pro vyuku i za deště, uměle vytvořený svah pro zimní sporty, vydlážděný okruh)
  • sauna, keramická vypalovací pec
  • 5x PC, TV uhl.107 cm, DVD
  • kamerový systém na exponovaných místech, moderní osvětlení, protialergické lůžkoviny

JSME TADY PRO VÝS A ŠŤASTNÉ DÍTĚ JE V RUKOU NÝS VŠECH.

Vstup do administrace