Stavby a opravy

14.01.2014, Ondřej Sýkora 

V dnešním Hájově byly uskutečněné tyto významnější opravy a investiční akce za poslední roky:
 

 školní hřiště - odstranění chodníků, úprava zeleně, dorovnání a zatravnění
 
 hřiště malé kopané o rozměru 17 x 34 m rozšířené na 20 x 40 m - v r. 2000
 
 plošná plynofikace obce byla dokončena a první odběr zahájen v srpnu 2000
 
 plynofikace školy - první odběr v listopadu 2000
 
 veřejné osvětlení na křižovatce doplněno v r. 2001
 
 výletiště a kolem hasičárny - úpravy prostoru
 
 pomníka okolí - oprava na jaře r. 2001
 
 kříž naproti domu č.p. 20 z r. 1910 - renovace, oprava v r. 2001.
 
 klubovna KD (zřízení - opravy podlahy a zvelebení provedli brigádně důchodci)
 
 školní tělocvična - úpravy vč. obložení stropu
 
 klubovna SDH - rozšíření a přeložení ústředny veřejného rozhlasu do školy
 
 cesta na Kopec - nový asfaltový koberec v r. 2001.
 
 autobusové čekárny: u Kaple a u Matulu v r. 2003, u Brusu v r. 2004
 
 generální oprava domu čp. 87 (hasičárna) - od 09/05 do 04/06
 
 generální oprava hospodářské budovy pod Obecním domem - v r. 2007
 

Vstup do administrace