Hlavní stránka

Sociální průzkum

28.06.2019, Ondřej Sýkora 

Vážení občané části Hájov,

Dne 29.06. – 07.07.2019 bude probíhat na Hájově mezinárodní výzkumný program na téma sociální nerovnost. Výzkum ISSP 2019 je zaměřený na postoje a hodnoty. Zkušeností s diskriminací, pomáhá mapovat příčiny vzniku sociálních nerovností

Domácnosti jsou vybrány statistickou metodou náhodného výběru. Vaše účast bude mít zásadní vliv na kvalitu a vědeckou hodnotu tohoto šetření. Tazatel, který domácnost navštíví, bude mít u sebe průkazku společnosti SC&C, kterou se bude prokazovat.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o součinnost při vyplňování dotazníků.

Město Příbor

Vstup do administrace