Hlavní stránka

INFO

13.03.2020, Martin Böhm 

Vážení návštěvníci bohoslužeb, plně respektujeme nařízení Vlády ČR ze dne 12.3, prohlášení českých a moravských biskupů a rozhodnutí ostravsko-opavského biskupa Františka V. Lobkowicze k nouzovému stavu a proto sdělujeme:

  • všechny pravidelné bohoslužby v Hukvaldech, Rychalticích a v Hájově se ruší od 13.3 do odvolání.
  • ruší se také pravidelné akce Trojlístku, adorace NSO a společné pobožnosti
  • plánované svatby se uskuteční za předpokladu, že bude dodržen max. počet osob 30 (vč. kněze, varhaníka a dalšího doprovodu)
  • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování volejte na tel. číslo 731 625 685
  • intence mší svatých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno (v neděli pouze jedna), ale ve Společenském centru a bez účasti věřících.

Po dobu trvání mimořádných opatření otec biskup František uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Všem věřícím doporučujeme sledování bohoslužeb prostřednictvím sdělovacích prostředků. Na farních stránkách budeme zveřejňovat informace ohledně možnosti svátosti smíření a udělování svatého přijímání. Spojme se také každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie.

P. Dariusz A. Jedrzejski, farář

Vstup do administrace