Hlavní stránka

Uzavírka silnice pod mostem přes D48

11.03.2020, Ondřej Sýkora 

Oznámení o úplné uzavírce sil. III/4806 v místě mostu ev. č. 48-034 a obslužné komunikace C116 v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde z důvodu montáže nosníků nového mostu k úplné uzavírce silnice III/4806 (směr Hájov) v místě mostu ev. č. 48-034 a obslužné komunikace C116 (směr Kateřinice) od okružní křižovatky sil. D48 x sil. III/04825 (ul. Místecké) x MK Boženy Němcové x C116 po křižovatku se sil. III/4806.

Termín uzavírky je stanoven od 13.03.2020 od 17:30 hod. do 14.03.2020 do 17:30 hod.

Objízdná trasa bude vedena přes Hájov po sil. III/4863 a sil. III/4806, dále po dálnici D48, sil. II/486 přes Fryčovice, Brušperk, sil. III/4807 přes Trnávku a III/4806 Kateřinice a zpět, viz příloha.

Příloha

Vstup do administrace