Hlavní stránka

Poděkování za spolupráci

14.01.2020, Valentin Putala 

Myslivecký spolek Příbor - Hájov touto formou děkuje městu Příbor a obci Hájov za spolupráci a finanční podporu v roce 2019. Naše pracovní činnost je zaměřena zejména na hospodaření a péči o zvěř, zlepšování ekologických podmínek v jejich přirozeném prostředí, včetně výsadby a péče o dřeviny v naší honitbě. Nehmatatelnou součástí této práce je být příkladem pro ty, kteří nastoupí po nás. Budoucnost společnosti se nachází právě na těchto základech. Velké díky také patří městu Příbor za spolupráci při pořádání tradiční společné akce „Letní odpoledne spojené s metáním metel přes řeku Lubinu“.

Členové mysliveckého spolku si této spolupráce velmi váží. Je nutné konstatovat, že i když byla píle a pracovní nasazení členů vysoké, bez potřebné podpory by nebylo možné uskutečnit vše v takovém rozsahu. Poděkování patří také všem členům Mysliveckého spolku, kteří se svou obětavou prací na tomto díle podílí. S přáním všeho dobrého v roce 2020 a provoláním „Myslivosti zdar!“

VČSMetání metel

Dětské odpoledne na Hájově

 

 

Vstup do administrace