Hlavní stránka

Sběr železného šrotu

17.03.2020, Ondřej Sýkora 

SDH Hájov oznamuje, že sběr železného šrotu, který měl probíhat v sobotu 21.3., se odkládá. Náhradní termín sběru bude včas oznámen.

Informace

16.03.2020, Ondřej Sýkora 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace zasedl dnes 16.3.2020 krizový tým města Příbora, který na svém jednání přijal následující kroky, opatření a doporučení s okamžitou platností:

Městský úřad je otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 14:00 do 17:00 hod. a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. I v těchto dnech žádáme občany o vyřizování pouze nezbytně nutných úkonů. Pracovníci MÚ jsou i nadále k dispozici prostřednictvím telefonních a e-mailových komunikačních prostředků. Provoz veškerých pokladen MÚ je pro veřejnost plně uzavřen. Žádáme tímto veřejnost o bezhotovostní platby. Hotovostní platby budou umožněny až po zrušení mimořádných opatření.
Veřejné WC a sběrný dvůr jsou uzavřeny.
Pro občany v karanténě anebo zdravotně omezené bez pomoci bližních je k dispozici telefonní linka 556 455 444, na kterou se mohou potřební obrátit s požadavky na nákup základních potravin a hygienických potřeb s dodací lhůtou do 48 hodin. Za potřebné jsou v tomto smyslu považovány rodiny, které jsou v karanténě, a senioři bez možnosti zásobování rodinnými příslušníky. Při objednávce budou vyžadovány osobní údaje.
Veškeré omezení platí do odvolání

INFO

13.03.2020, Martin Böhm 

Vážení návštěvníci bohoslužeb, plně respektujeme nařízení Vlády ČR ze dne 12.3, prohlášení českých a moravských biskupů a rozhodnutí ostravsko-opavského biskupa Františka V. Lobkowicze k nouzovému stavu a proto sdělujeme:

  • všechny pravidelné bohoslužby v Hukvaldech, Rychalticích a v Hájově se ruší od 13.3 do odvolání.
  • ruší se také pravidelné akce Trojlístku, adorace NSO a společné pobožnosti
  • plánované svatby se uskuteční za předpokladu, že bude dodržen max. počet osob 30 (vč. kněze, varhaníka a dalšího doprovodu)
  • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování volejte na tel. číslo 731 625 685
  • intence mší svatých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno (v neděli pouze jedna), ale ve Společenském centru a bez účasti věřících.

Po dobu trvání mimořádných opatření otec biskup František uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Všem věřícím doporučujeme sledování bohoslužeb prostřednictvím sdělovacích prostředků. Na farních stránkách budeme zveřejňovat informace ohledně možnosti svátosti smíření a udělování svatého přijímání. Spojme se také každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie.

P. Dariusz A. Jedrzejski, farář

Uzavírka silnice pod mostem přes D48

11.03.2020, Ondřej Sýkora 

Oznámení o úplné uzavírce sil. III/4806 v místě mostu ev. č. 48-034 a obslužné komunikace C116 v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde z důvodu montáže nosníků nového mostu k úplné uzavírce silnice III/4806 (směr Hájov) v místě mostu ev. č. 48-034 a obslužné komunikace C116 (směr Kateřinice) od okružní křižovatky sil. D48 x sil. III/04825 (ul. Místecké) x MK Boženy Němcové x C116 po křižovatku se sil. III/4806.

Termín uzavírky je stanoven od 13.03.2020 od 17:30 hod. do 14.03.2020 do 17:30 hod.

Objízdná trasa bude vedena přes Hájov po sil. III/4863 a sil. III/4806, dále po dálnici D48, sil. II/486 přes Fryčovice, Brušperk, sil. III/4807 přes Trnávku a III/4806 Kateřinice a zpět, viz příloha.

Příloha

Zápis z jednání OV

10.03.2020, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

 Zápis č. 15 z jednání OV dne 27.1.2020

 Zápis č. 16 z jednání OV dne 17.2.2020

Sběr železného šrotu

10.03.2020, Ondřej Sýkora 

Myslivecký ples 29.2.2020 pro nízký zájem zrušen

25.02.2020, Valentin Putala 

Karneval

04.02.2020, Petra Kuchařová 

Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen

zve všechny děti na

Karneval

Koná se v neděli 16. února 2020 od 15 hodin

v sále kulturního domu v Hájově.

Můžete se těšit na soutěže, bohatou tombolu, domácí zákusky.

O zábavu se postará "Pepino Prcek".

Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

Informace ke změně vývozu odpadů

28.01.2020, Ondřej Sýkora 

Pan místostarosta informuje o změnách ve vývozu odpadů a důvodech, které ke změnám vedly.

 

Hasičský maškarní ples

20.01.2020, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá
v sobotu 8. února 2020 do sálu kulturního domu na tradiční

HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Začátek v 19:30 hodin

K tanci a poslechu hraje YPSILON

Vstupné 90 Kč

Předprodej vstupenek ve středu 29.ledna 2020 od 17 do 18 hod. v hasičárně – tel.737 608 876

Ať už v masce nebo bez, všichni jsou srdečně zváni

Pozvánka

Obecní ples - volná místa

14.01.2020, Ondřej Sýkora 

Stále zústává volných několik míst na XIV. Obecní ples. V případě zájmu volejte panu Martinu Böhmovi na tel. 607 923 401

Poděkování za spolupráci

14.01.2020, Valentin Putala 

Myslivecký spolek Příbor - Hájov touto formou děkuje městu Příbor a obci Hájov za spolupráci a finanční podporu v roce 2019. Naše pracovní činnost je zaměřena zejména na hospodaření a péči o zvěř, zlepšování ekologických podmínek v jejich přirozeném prostředí, včetně výsadby a péče o dřeviny v naší honitbě. Nehmatatelnou součástí této práce je být příkladem pro ty, kteří nastoupí po nás. Budoucnost společnosti se nachází právě na těchto základech. Velké díky také patří městu Příbor za spolupráci při pořádání tradiční společné akce „Letní odpoledne spojené s metáním metel přes řeku Lubinu“.

Členové mysliveckého spolku si této spolupráce velmi váží. Je nutné konstatovat, že i když byla píle a pracovní nasazení členů vysoké, bez potřebné podpory by nebylo možné uskutečnit vše v takovém rozsahu. Poděkování patří také všem členům Mysliveckého spolku, kteří se svou obětavou prací na tomto díle podílí. S přáním všeho dobrého v roce 2020 a provoláním „Myslivosti zdar!“

VČSMetání metel

Dětské odpoledne na Hájově

 

 

Veřejné bruslení s hokejem

09.01.2020, Ondřej Sýkora 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá pro všechny zájemce - děti, mládež a dospělé

Veřejné bruslení s hokejem

na zimním stadióně v Kopřivnici v sobotu 1. února 2020 od 14:15 do 15:30 hodin.
Doprava je individuální.
Pronájem ledové plochy uveden pod hlavičkou HASIČI HÁJOV, ale je uspořádaný pro hájovské děti, mládež a dospělé.

Budeme se těšit, že přijdete podpořit tuto sportovní akci.

Harmonogram svozů odpadů

03.01.2020, Ondřej Sýkora 

Od počátku roku 2020 se mění harmonogram svozů komunálního a biologicky rozložitelného odpadu. NA Hájově bude svoz prováděn každé 3 týdny. Biologicky rozložitelný odpad bude svážen každé 3. úterý počínaje 21.1.2020 a komunální odpad bude svážen každou 3. středu počínaje 22.1.2020.

Harmonogram

Zápis z jednání OV

30.12.2019, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

 Zápis č. 14 z jednání OV dne 16. 12. 2019

 Plán práce na 1. pololetí 2020

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace