Hlavní stránka

Šlapeto

22.09.2020, Petra Kuchařová 

Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen

pořádá v neděli 4. října 2020 tradiční

Šlapeto

Sraz účastníků  8:30 před pohostinstvím v Hájově.

Startovné bude přichystáno pro děti i dospělé.

Na hojnou účast se těší pořadatelé.

Nefunkční veřejné osvětlení

08.09.2020, Ondřej Sýkora 

Vážení spoluobčané, nefunkčnost nově osazeného veřejného osvětlení je způsobena zatím nezjištěnou chybou. VO stále není předáno do správy města a na odstranění příčiny pracuje dodavatelská firma

O Hájovský pohár

01.09.2020, Ondřej Sýkora 

Osadní výbor a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá 11. ročník poharové soutěže v požárním útoku

O Hájovský pohár

která je zároveň zařazena do 16. ročníku Beskydské ligy.
Datum konáni je sobota 5.9.2020 pod obecním domem (areál výletiště) začátek je v 20:15.
Ostatní informace na stránce sdh.hajov.cz.

Otevřít pozvánku

Odpoledne pro děti

17.08.2020, Petra Kuchařová 

Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen a mysliveckým spolkem Příbor-Hájov

si vás dovoluje pozvat na

Odpoledne pro děti

v areálu myslivecké chaty MS Příbor-Hájov

v sobotu 22. srpna 2020 od 15 hodin.

Můžete se těšit na branný závod o hodnotné ceny, soutěže, opékání špekáčků.

Špekáčky, párky a pitný režim zajištěn.

Pokud budete mít zájem, sraz pěších účastníků je ve 14:30 u hájovského pomníku

a poté budeme pokračovat k myslivecké chatě.

Akce se koná jen za příznivého počasí.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Posezení při guláši

20.06.2020, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality) 

 

 Český zahradkářský svaz Hájov Vás srdečně zve

 

v sobotu 11. července 2020


na tradiční posezení při guláší s harmonikou

 na zahrádkářké chatě.

 

První porce v 16 hodin. Srdečně jste všichni zvání.

 

Pozvánka/Plakát otevřít

 

Zápis z jednání OV

11.06.2020, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

 Zápis č. 17 z jednání OV dne 16.4.2020

 Zápis č. 18 z jednání OV dne 1.6.2020

Oznámení o změně výbru MS Příbor - Hájov

05.06.2020, Valentin Putala (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Název:

Myslivecký spolek PŘÍBOR - HÁJOV
IČ: 48 21 49 99
Sídlo: Na nivách 1647, 742 58 Příbor
   
Statutární orgán: předseda mysliveckého spolku
- Bc. Valentin Putala
   
Výbor:  
předseda: Bc. Valentin Putala
místopředseda: Ing. Petr Španihel
myslivecký hospodář: Ing. Daniel Blažek
finanční hospodář: Ing. Martin Kubáň
jednatel:

Petr Fiedler

Výše uvedené změny odráží změnu členů výboru. Dále došlo ke změně brigádního referenta (nově Pavel Kmeťko ml.)a revizního referenta (Martin Kaplan).

Oprava povrchu místních komunikací

29.05.2020, Ondřej Sýkora 

Dne 1. 6. 2020 zahájí firma SWIETELSKY stavební s.r.o. v rámci zakázky „Opravy komunikací 2020“ práce na úpravě povrchů místních komunikací v Příboře a Hájově. Po ukončení frézování na Myslbekově ulici v Příboře se bude pokračovat ve frézování na Hájově, na místní komunikaci od čp. 120 po silnici III/4863 a na místní komunikaci od čp. 91 a čp. 138 po silnici III/4863. Po frézování bude následovat pokládka nového živičného povrchu na těchto ulicích. Motoristům budou informace o omezení provozu v těchto úsecích předány prostřednictvím provizorního dopravního značení. Majitelům nemovitostí, kteří budou mít po dobu provádění prací omezené přístupy a příjezdy tyto informace sdělí zástupci zhotovitele. Předpokládaný časový postup prací však může být ovlivněn nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Prosíme tímto občany o pochopení a především o dodržování bezpečnostních opatření v místech stavby a pohybu stavební techniky.

Vzpomínka osvobození obce

06.05.2020, Ondřej Sýkora 

Na základě vládních opatřená jsme i na Hájově byli nuceni zrušit veřejnou pietní vzpomínku výročí osvobození naší obce. Abychom alespoň částečně dostáli tradici akce, které se na Hájově každoročně účastní desítky lidí, položili jsme 5. května společně s panem Radkem Jurečkou, panem Jiřím Kuchařem a panem Jaroslavem Šrámkem za zvuku tónů statní hymny smuteční kytici, zapálili svíčku a věnovali tichou vzpomínku všem těm, kteří obětovali své životy proto, abychom my mohli žít.

V této nelehké době a situaci je nasnadě ohlédnout se do minulosti a při příležitosti vzpomínky osvobození porovnat závažnost těchto těžko porovnatelných období. Proto pevně věřím, že v příštím roce již proběhne vzpomínka osvobození tradičním způsobem za účasti občanů naší obce.

 

Ondřej Sýkora    

předseda OV Hájov

 

Sběr železného šrotu

28.04.2020, Ondřej Sýkora 

Odstávka el. energie

21.04.2020, Ondřej Sýkora 

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie dne 23.4.2020 od 7:30 do 18:30 v místní částí Hájov čp. 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 74, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 110, 111, 117, 130, 153, 9002, parc. č. 279/7, parc. č. 313/1, parc. č. 347/19.

Odstávka el. energie

08.04.2020, Ondřej Sýkora 

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie dne 28.4.2020 od 7:30 do 18:30 v místní části Hájov v úseku od kaple na skůrku.

Odstávka se bude týkat těchto odbrných míst
čp. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 29, 40, 41, 57, 59, 68, 83, 116, 119, 121, 123, 128, parc. č. 222/2, parc. č. 222/8, parc. č. 222/9, parc. č. 219/2, 493.

Odstávka el. energie

31.03.2020, Ondřej Sýkora 

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie dne 16.4.2020 od 7:30 do 19:30 na území celého Hájova.

Sběr železného šrotu

17.03.2020, Ondřej Sýkora 

SDH Hájov oznamuje, že sběr železného šrotu, který měl probíhat v sobotu 21.3., se odkládá. Náhradní termín sběru bude včas oznámen.

Informace

16.03.2020, Ondřej Sýkora 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace zasedl dnes 16.3.2020 krizový tým města Příbora, který na svém jednání přijal následující kroky, opatření a doporučení s okamžitou platností:

Městský úřad je otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 14:00 do 17:00 hod. a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. I v těchto dnech žádáme občany o vyřizování pouze nezbytně nutných úkonů. Pracovníci MÚ jsou i nadále k dispozici prostřednictvím telefonních a e-mailových komunikačních prostředků. Provoz veškerých pokladen MÚ je pro veřejnost plně uzavřen. Žádáme tímto veřejnost o bezhotovostní platby. Hotovostní platby budou umožněny až po zrušení mimořádných opatření.
Veřejné WC a sběrný dvůr jsou uzavřeny.
Pro občany v karanténě anebo zdravotně omezené bez pomoci bližních je k dispozici telefonní linka 556 455 444, na kterou se mohou potřební obrátit s požadavky na nákup základních potravin a hygienických potřeb s dodací lhůtou do 48 hodin. Za potřebné jsou v tomto smyslu považovány rodiny, které jsou v karanténě, a senioři bez možnosti zásobování rodinnými příslušníky. Při objednávce budou vyžadovány osobní údaje.
Veškeré omezení platí do odvolání

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace