Osadní výbor - stav úkolů

Přehled úkolů

12.06.2017, Ondřej Sýkora 

ÚKOL ZÝPIS DATUM ZODP. SPLNĚNO
Cesta kolem Hajdů č. 32 17.7.2017 M  
Prostranství před KD - vyřešit návrh   17.7.2017 OV  ANO
Oprava cesty přes pořadí č. 34 18.9.2017 M  ANO
Oprava cesty před hospodou č. 34 18.9.2017 M  ANO
ZODP. = zodpovědnost: M - město, OV - Osadní výbor

Investiční plány - návrh

18.07.2017, Ondřej Sýkora 

PLÝN PRIORITA    
Rekonstukce střechy MŠ      
Elektroinstalace v sále KD      
Zatrubnění příkop od Kaple k Rojíčkům      
Vrata hasičárny      
Rozšíření funkčnosti výletiště - DOPRACOVAT návrh      
Zřízení chodníků      
Nové stoly do sálu      
Výletiště - Zastřešení prostoru pro muzkanty      

Dokument

Vstup do administrace