Hlavní stránka

Hájovští důchodci v roce 2017

15.03.2018, Ondřej Sýkora 

V neděli 18. února jsme se sešli na výroční členské schůzi Klubů důchodců Hájov.  Zhodnotili jsme uplynulý rok a zároveň si řekli, co uskutečníme v letošním roce.

Schůzi zahájila a řídila paní Mirka Matoušová. Nejprve přivítala všechny přítomné a hosty.  A to starostu města ing. Bohuslava Majera,  místostarostku města ing.  Danu Foriškovou  Ph.D. a předsedu osadního výboru pana Radka Jurečku.

Pokračování článku ...

Vstup do administrace