Hlavní stránka

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad

06.10.2017, Ondřej Sýkora 

V souvislosti se zavedením nového systému sběru bioodpadu v Příboře do nádob o objemu 240 l (přidělených každému vlastníku RD v Příboře a jeho místních částech, který je zároveň občanem Příbora) mění Technické služby města Příbora harmonogram svozu velkoobjemových van na biologicky rozložitelný odpad. Poslední svoz těchto van proběhl v září (Hájov 19. 9. - 26. 9.)

Od října již budou moci občané odkládat bioodpad do nádob přidělených k jednotlivým RD. Svoz bude probíhat 1 x za 14 dní, vždy v sobotu počínaje 7.10.2017

Větve, které vzniknou občanům z podzimního ořezu stromů a keřů mohou občané uložit do velkoobjemových van v rámci jednoho svozu, který proběhne 14. 11. - 21. 11.201. Kontejner bude umístěn naproti pomníku

 

Více v harmonogramu

Vstup do administrace