Hlavní stránka

Mikulášská nadílka

27.11.2017, Ondřej Sýkora 

Osadní výbor Hájov ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hájov zve všechny děti a ostatní občany v sobotu 2. prosince 2017 na

 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

s rozsvícením vánočního stromu

a společným odesíláním vánočních přání Ježíškovi

 

Mikulášská nadílka se uskuteční na prostranství před Obecním domem.

Začátek v 16:30 hod.

Mikuláš s čerty přijedou v kočáře taženém koňmi.

Bude připraveno bohaté občerstvení pro děti i dospělé.

Pozvánka

Zápis z jednání OV

07.11.2017, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

Zápis č. 35 z jednání OV dne 23.10.2017

Výsledky voleb

21.10.2017, Ondřej Sýkora 

Viz. odkazy

Celkové výsledky

Výsledky hlasování na Hájově

Výsledky hlasování v Příboře

Na stojáka - stand up comedy show

16.10.2017, Ondřej Sýkora 

 

Kontejner na VOK

05.10.2017, Ondřej Sýkora 

Technické služby města Příbora informují o svozu objemného odpadu. Kontejner na objemný odpad (VOK) bude přistaven v pátek 13.10. 2017 u pomníku padlých a odvezen v pondělí 16.10.2017 viz harmonogram

Odstávka dodávky pitné vody 11.10.2017

09.10.2017, Ondřej Sýkora 

Ve středu 11.10.2017 od 8:00 do 14:00 bude v celé obci odstávka dodávky pitné vody

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad

06.10.2017, Ondřej Sýkora 

V souvislosti se zavedením nového systému sběru bioodpadu v Příboře do nádob o objemu 240 l (přidělených každému vlastníku RD v Příboře a jeho místních částech, který je zároveň občanem Příbora) mění Technické služby města Příbora harmonogram svozu velkoobjemových van na biologicky rozložitelný odpad. Poslední svoz těchto van proběhl v září (Hájov 19. 9. - 26. 9.)

Od října již budou moci občané odkládat bioodpad do nádob přidělených k jednotlivým RD. Svoz bude probíhat 1 x za 14 dní, vždy v sobotu počínaje 7.10.2017

Větve, které vzniknou občanům z podzimního ořezu stromů a keřů mohou občané uložit do velkoobjemových van v rámci jednoho svozu, který proběhne 14. 11. - 21. 11.201. Kontejner bude umístěn naproti pomníku

 

Více v harmonogramu

Šlapeto

27.09.2017, Petra Kuchařová 

Osadní výbor a Liga žen Hájov

zve všechny občany a ostatní milovníky turistiky

na tradiční

Šlapeto

Sraz účastníků je v sobotu 30. září 2017

v 8:30 před místním pohostinstvím

Startovné bude přichystáno pro děti i dospělé

NA VAŠI HOJNOU ÚČAST ZA KAŽDÉHO POČASÍ SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

Hájovský krmáš

27.09.2017, Ondřej Sýkora 

OSADNÍ VÝBOR HÝJOV a místní hostinec zve všechny občany
v pondělí 9.října 2017 na
TRADIČNÍ HÝJOVSKÝ KRMÝŠ
Program:
V 16:00 hod. Mše svatá v místní kapli
Od 17:00 hod. v sále Kulturního domu KRMÝŠOVÝ ZÝBAVA
K poslechu a tanci hraje skupina REMIX
Domácí krmášová kuchyně
Vstupné dobrovolné

Plakát

Zápis z jednání OV

26.09.2017, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

Zápis č. 34 z jednání OV dne 18.9.2017

Profil na facebooku

22.09.2017, Ondřej Sýkora 

Počínaje dnešním dnem je zprovozněn Facebookový profil Obec Hájov. Jedná se o oficiální profil spravovaný osadním výborem, který bude paralelně veden spolu s temito stránkami.

Zápis z jednání OV

21.09.2017, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

Zápis č. 33 z jednání OV dne 28.8.2017

Pojízdná prodejna

19.09.2017, Ondřej Sýkora 

Dne 18.9.2017 byl zahájen prodej potravin v pojízdné prodejně. Prodej bude zajišťován v těchto termínech.

pondělí - středa - pátek

1) Obecní dům od 9:00 - 9:30

2) U pomníku padlých od 9:35 - 9:50

Tradiční VINOBRANÍ

12.09.2017, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality) 

 

 

ČZS v Hájově pořádá v sobotu dne 23. září 2017 v kultur. středisku

tradiční

 

VINOBRANÍ

 

začátek v 19 hodin   ---   hudba Kapela TNT   ---   sudová vína, domací tlačenka

vstupné 70Kč

 

Předprodej vstupenek proběhne v pondělí dne 18. září 2017

od 17h do 19h v místním Hostinci.

 

Na hojnou účast se těší zahrádkáři.

 

Prodej Tlačenky proběhne v sobotu dne 23. září 2017

od 9.00h ve Vinárně.

 

    Plakát otevři

Informace k rekonstrukci D48

21.08.2017, Ondřej Sýkora 

Na základě podnětů občanů Hájova a dílčích jednání s firmami, které provádějí stavbu Rekonstrukce D48 Rybí - MÚK Rychaltice bylo z popudu města Příbora svoláno jednání ke staveništní dopravě, které se uskutečnilo dne 10. 8. 2017 na Správě silnic MSK v Novém Jičíně.

Schůzky se zúčastnili zástupci sdružení realizujícího stavbu (Metrostav, Colas, Switelsky), zástupci správce silnice III. třídy procházející Hájovem (SSMSK Nový Jičín), zástupce Policie ČR DI v Novém Jičíně a zástupci města Příbora.

Hlavním bodem jednání bylo neoprávněné užívání ploch Hájovského dvora ze strany stavebních firem a také nadměrné užívání komunikace procházející Hájovem.

Stavební firmy byly požádány, aby město Příbor otevřeně informovaly o svých záměrech s využitím Hájovského dvora po dobu stavby a jak dále hodlají užívat přilehlé komunikace, především průjezd Hájovem.

Zástupcům města bylo řečeno, že Hájovský dvůr má sloužit „pouze“ jako mezideponie pro ornici a odfrézovanou živici z obslužných komunikací mezi Klokočovem a Hájovskou křižovatkou (Colas) a Hájovskou křižovatkou a Rychalticemi (Swietelsky) s tím, že ze stavby bude ještě provedena jedna větší navážka a do konce roku budou materiály z Hájovského dvora deponovány zpět na stavbu.

Na přímou otázku, zda toto využití Hájovského dvora je konečné, však nebyla dána jednoznačná odpověď.

Ze strany zástupců města bylo firmám sděleno, že pokud by bylo pravdou, že navážení skončí a mezideponie se odveze ještě v tomto roce, bylo by to snad ještě akceptovatelné. Samozřejmě za předpokladu získání všech povolení, které k tomu jsou potřebné a za předpokladu, že firmy budou dopředu o svých aktivitách informovat, abychom tyto informace mohli postoupit i občanům Hájova.

V opačném případě však bude město využívat všech dostupných zákonných možností, aby využívání jak Hájovského dvora, tak i průjezd těžkých nákladních vozidel přes Hájov znemožnilo. Stejně se na jednání k projednávané problematice stavěli i zástupci správce silnice.

V současné době město Příbor informovala o svém harmonogramu firma Swietelsky, která zaslala předběžný harmonogram návozu a vývozu materiálu na mezideponii v Hájově. Návoz ornice se uskuteční tento týden do středy 16.8.2017 s tím, že plná auta pojedou přes Hukvaldy a prázdná přes Hájov. Vývoz materiálu (ornice, recyklát) bude probíhat cca v 48.-49. kalendářním týdnu, bude záviset také na počasí. Je možné, že bude odvoz probíhat až na jaře 2018. Z mezideponie odvezou veškerý materiál.

Na jednání byla řešena i možná oprava silnice přes Hájov, která je dlouhodobě požadována. SSMSK Nový Jičín plánuje zařadit opravu do plánu investic na rok 2018 (pochopitelně za předpokladu, že Moravskoslezský kraj uvolní na tento rok potřebné finanční prostředky), a i to je jeden z důvodu, aby se veškeré dopravní aktivity související se stavbou D 48 Hájovu vyhnuly.

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace